4 شاخه 32 آمپر صنعتی سوکت سیار پارت اکتریک

59800 تومان

جدید
 • 4 شاخه صنعتی 32 آمپر
 • پارت الکتریک
 • نری و مادگی سوکت سیار
 • جنس باکالیت درجه یک
مقایسه محصول
 • 4 شاخه صنعتی 32 آمپر
 • پارت الکتریک
 • نری و مادگی سوکت سیار
 • جنس باکالیت درجه یک
 • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 607-3
 • مطابق با استاندارد IEC به شماره IEC60227-3
 • مطابق با استاندارد VDE به شماره VDE 0281-3
 • درب فنری با قفل محافظ
 • کیفیت درجه یک
 • کاربرد – کارگاهی و برق صنعتی
 • 4 شاخه صنعتی 32 آمپر پارت الکتریک
 • نوع محصول ایرانی درجه یک با استاندارد بین المللی