فیوز مینیاتوری سه پل سه فاز هیوندای

جدید
 • کلید مینیاتوری MCB
 • سه یل
 • سه فاز
 • رنج جریان 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A
مقایسه محصول
 • کلید مینیاتوری MCB
 • سه یل
 • سه فاز
 • رنج جریان 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A
 • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 607-3
 • مطابق با استاندارد IEC به شماره IEC60227-3
 • مطابق با استاندارد VDE به شماره VDE 0281-3
 • قدرت قطع 6KA
 • تایپ B,C
 • کاربرد – موتوری و روشنایی
 • کلید مینیاتوری سه پل / سه فاز MCB
 • نوع محصول هیوندای کره درجه یک با استاندارد بین المللی